top of page
Abstract Shape _edited.jpg

VÅR VISJON
og
VEDTEKTER

Vi vil være en kristen grunnskole som vil utvikle kunnskap på høyt nivå tilpasset hver enkelt elevs forutsetninger. Heimdal Friskole vil utvikle og ivareta den enkelte elevs gaver, evner og personlighet i overbevisning om at alle elever har en unik livshensikt.

 

Vårt mål er å vektlegge at hver enkelt elev er skapt i Guds bilde, og skal få mulighet til å bli kjent med Gud som vår Far, Jesus som vår Frelser og Den Hellige Ånd som vår veileder. 

Hver enkelt elev skal bli sett, respektert og inkludert.

 

Skolen er et sted der elevene tilegner seg sosiale ferdigheter og lærer om samarbeid, vennskap, fellesskap og forvalteransvar og praktisk nestekjærlighet. 

 

Vår visjon handler om å bruke gode forbilder fra Bibelen og andre kulturelle kilder til å motivere for livet med Gud, personlig karakter, integritet, faglig dyktighet, engasjement og innflytelse i samfunnet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

bottom of page