top of page

Heimdal Friskole er en offentlig godkjent friskole for 1.-10. trinn og for tiden har vi plass til inntil 150 elever. Vi ble grunnlagt i 2022 og startet fra høsten opp med 1.-7 trinn. Fra høsten 2023 får vi også 8. trinn og i årene som følger bygger vi ut med 9. og 10. trinn. Skolen er en egen forening, med Pinsekirken Heimdal og Credo frikirke som eiere.

 

Vi følger offentlige læreplaner med en egen godkjent KRLE-plan og et tillegg i de andre fagene som synliggjør vårt verdigrunnlag. Skolen er åpen for alle, og legger vekt på kristne verdier i et inkluderende miljø. Vi har høy lærertetthet, og elevenes beste i fokus.

 

Skolen har en sentral beliggenhet på Heimdal på Møller Kompentansesenter, med gode bussforbindelser.

 

Vårt personale består av godt kvalifiserte lærere med både faglig og menneskelig kompetanse.

 

Et positivt miljø med faste rammer er det beste utgangspunktet for læring. Heimdal friskole legger vekt på at hver enkelt elev blir sett, respektert og inkludert. Vårt fokus er at den enkelte elev skal oppleve trivsel, ro og orden i timene, et godt klassemiljø og høy faglig kvalitet på undervisningen. 

LES mer om vår visjon her.

bottom of page