OM OSS

Heimdal Friskole er en offentlig godkjent friskole for 1.-10. trinn og for tiden har plass inntil 150 elever. Vi ble grunnlagt i 2022. Vi har i utgangspunkt elever fra 1.-7. trinn, med muligheten til å ta imot søknader fra 8.-10. trinn. Skolen er en egen foreningen, med Pinsekirken Heimdal og Credo frikirke som eiere.

 

Vi følger offentlige læreplaner med et godkjent tillegg i KRLE med vekt på kristen tro. Skolen er åpen for alle, og legger vekt på kristne verdier i et inkluderende miljø. Vi har høy lærertetthet, og elevenes beste i fokus.

 

Skolen har en sentral beliggenhet på Heimdal på Møller kompentansesenter , med gode bussforbindelser.

 

Vårt personale består av godt kvalifiserte lærere både faglig og menneskelig..

 

Et positivt miljø med faste rammer er det beste utgangspunkt for læring. Heimdal friskole legger vekt på at hver enkelt elev blir sett, respektert og inkludert. Vårt fokus er at den enkelte elev skal oppleve trivsel, ro og orden i timene, et godt klassemiljø og høy faglig kvalitet på undervisningen. 

LES mer om vår visjon her.