Classmates

Hovedansvaret for oppdragelse og opplæring er i Norge lagt på foreldrene. Ved å velge Heimdal Friskole signaliserer dere at dere ønsker en undervisining av høy kvaliltet, bygget på kristne verdier. 

 

Blir barnet tatt opp som elev ved vår skole, vi vil derfor legge vinn på å ha et åpent og godt samarbeid med dere foresatte.

 

Sammen vil vi gjøre det beste for barnet. Dette innebærer gjensidige forpliktelser som å møte opp til utviklingssamtaler og foreldremøter.

 

Klikk her for å søke skoleplass

Klikk her for å søke SFO