top of page
Classmates

Hovedansvaret for oppdragelse og opplæring er i Norge lagt på foreldrene. Vi på Heimdal Friskole ønsker å samarbeide med hjemmet og gi undervisning av høy kvalitet, bygget på kristne verdier. 

 

Blir barnet tatt opp som elev ved vår skole, vi vil derfor legge vinn på å ha et åpent og godt samarbeid med dere foresatte.

 

Sammen vil vi gjøre det beste for barnet. Dette innebærer gjensidige forpliktelser som å møte opp til utviklingssamtaler og foreldremøter.

 

Klikk her for å søke skoleplass

Klikk her for å søke SFO

bottom of page