top of page

SFO-plass

 

Heimdal friskole SFO skal være et sted hvor dine barn skal ha det gøy, bygge fellesskap med andre og ha det trygt. SFO holder til i et trivelig klasserom på skolebygget. Vi har åpent 1 time før skoletid alle dager (fra 07.30-08.30) og etter skoletid fram til klokken 16.30. 

 

Ny plass

Alle barn som går i 1.-4. trinn har rett til plass på SFO. Plassen blir automatisk oppsagt etter 4. trinn, og du trenger ikke søke på nytt for hvert skoleår. Barn med særskilte behov kan søke skolen direkte om plass i SFO på 5.-7. trinn.

Vi gjør oppmerksom på at tidligste oppstartsdato for høstens elever er 1. august.

 

Pris

For 1., 2. og 3.- trinns-elever, som starter høsten 2024 er halv plass (inntil 12 timer), gratis. De som har halvplass kan i tillegg benytte plassen mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker.

Hel plass (over 12 timer): Kr. 1500 per måned.

Kostpenger/penger for mat kommer i tillegg.


For 4.-trinnselever 

Oppholdstid inntil 12 timer per uke: Kr. 2000 per måned. Kan benytte plassen mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker.

Oppholdstid fra og med 12 timer per uke: Kr. 3200 per måned. Kostpenger/penger for mat kommer i tillegg. 

 

Hvis du ønsker å endre betaler for SFO-plassen, ta kontakt med skolen på post@heimdalfriskole.no

 

Endre oppholdstid

Oppholdstid er summen av tiden barnet skal være på SFO både før og etter skoletid. Oppholdstiden i SFO er enten inntil 12 timer per uke (halv plass) og hel plass som er fra og med 12 timer per uke. Barn med halv plass kan benytte SFO mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker. Endring av opphold skjer fra den første i måneden med én måneds varsel. Du kan endre oppholdstid i SFO ved å ta kontakt med skolen på mail.

 

Si opp plass

Oppsigelse av SFO-plassen skal skje på mail til skolen (post@heimdalfriskole.no).

Oppsigelsestiden er en måned fra den 1. i måneden. Kontingenten skal betales ut oppsigelsestiden.

Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

Skolen kan også gi oppsigelse med en måneds varsel fra den første i måneden. Oppsigelse kan gis dersom SFO-leder erfarer at plass er tildelt ut fra uriktige opplysninger gitt av foreldre i søknaden, ved manglende foreldrebetaling, eller ved stort ulegitimert fravær.

 

Spørsmål

Hvis du har spørsmål, send en mail til post@heimdalfriskole.no, eller ring rektor Susanna Gunnestad på tlf. 45438369. 

bottom of page