Barn i Kirken

HVORFOR VELGE EN SKOLE SOM VÅR?

 

Barn og unge tilbringer svært mye av tiden sin på skolen. Ingen skoler er nøytrale, de vil alltid formidle livssyn gjennom holdninger, verdier og lærestoff. Heimdal friskole er et tilbud til foreldre som i tillegg til faglig god undervisning ønsker et kristent fundamentet for barna sine.

På Heimdal friskole får elevene en skolehverdag der Gud er til stede på en naturlig måte gjennom morgenandakter, storsamlinger og lærere som ber for og med elevene sine. Vi tror at gudsliv er naturlig for alle barn, og dette er det rom for på en skole som vår.